Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen, EU:n jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojaan liittyvien määräysten mukainen rekisterinpitäjä on:

Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG
Remser Brook 11
33428 Marienfeld
Deutschland
Puhelin: 05247 705 0
Sähköposti: info@marantec.com
Verkkosivusto: www.marantec.com

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: privacy@marantec.com

 

Yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain silloin, kun se on tarpeen sivuston toiminnan tai tarjoamiemme sisältöjen ja palveluiden kannalta. Käyttäjien henkilötietoja käsitellään yleensä vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa suostumusta ei pystytä hankkimaan etukäteen oikeudellisista tai olosuhteisiin liittyvistä syistä mutta joissa tietojen käsittely on laillista.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Kun hankimme rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Kun käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Sama koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimien toteuttamiseksi.

Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen yhtiöömme kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Kun käsittely on tarpeen yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tällaisia etuja, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta..

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niiden käyttö estetään heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Lisäksi tietoja voidaan säilyttää, jos se on yhteisön tai jäsenvaltion lainsäädännössä sallittua rekisterinpitäjään sovellettavien EU-säädösten, lakien tai muiden määräysten nojalla. Tietojen käyttö estetään tai tiedot poistetaan, kun edellä mainittujen määräysten mukainen säilytysaika täyttyy, ellei tietojen säilyttäminen ole tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.

Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina kun käyt verkkosivustollamme, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja tietokoneesi järjestelmästä.

Keräämme seuraavia tietoja:

 1. käyttäjän selaimen tyyppi ja versio
 2. käyttäjän IP-osoite
 3. käynnin päivämäärä ja kellonaika
 4. sivustot, joilta käyttäjän järjestelmä siirtyi sivustollemme
 5. sivustot, joille käyttäjän järjestelmä siirtyi sivustomme kautta.

Tietoja säilytetään myös järjestelmämme lokitiedostoissa. Näitä tietoja ei säilytetä käyttäjän muiden henkilötietojen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

IP-osoitteen tilapäinen tallentaminen järjestelmään on tarpeen, jotta pystymme tarjoamaan verkkosivuston käyttäjän tietokoneelle. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän IP-osoitteen on oltava tallennettuna koko istunnon ajan.

Tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, jotta verkkosivuston toiminta voidaan taata. Tietoja käytetään myös verkkosivuston optimoimiseen ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei arvioida markkinointitarkoituksia varten tässä yhteydessä. Näihin tarkoituksiin sisältyy myös oikeutettu etumme käsitellä henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla.

Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Kun tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamisen vuoksi, tiedot poistetaan kyseisen istunnon päätyttyä. Jos tietoja tallennetaan lokitiedostoihin, tiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Säilytysaika saattaa kuitenkin olla tätä pidempi. Tällöin käyttäjän IP-osoite poistetaan tai sitä muokataan niin, että sitä ei voida enää yhdistää käyttäjän tietokoneeseen.

Tiedonkeruun vastustaminen ja tietojen poistaminen

Tiedonkeruu verkkosivuston tarjoamista varten sekä tietojen säilyttäminen lokitiedostoissa ovat ehdottoman tarpeellisia verkkosivuston toiminnan kannalta. Siksi käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa kyseisiä toimia.

Evästeiden käyttö

a) Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkoselaimeen tai verkkoselaimen kautta käyttäjän tietokoneeseen. Kun käyttäjä käy verkkosivustolla, hänen käyttöjärjestelmäänsä saattaa tallentua eväste. Eväste sisältää yksilöllisen merkkijonon, joka mahdollistaa kyseisen verkkoselaimen tunnistamisen, kun käyttäjä myöhemmin palaa sivustolle.

Käytämme sivustollamme myös evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjän verkkokäyttäytymisen analysoinnin.

 1. Annetut hakusanat
 2. Sivulatausten lukumäärä
 3. Tällä tavalla kerätyt tiedot pseudonymisoidaan teknisten varotoimien avulla. Tietoja ei siis voida enää jälkikäteen yhdistää käyttäjään. Tietoja ei säilytetä käyttäjän muiden henkilötietojen yhteydessä.


b) Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Teknisesti tarpeellisten evästeiden kautta toteutettavan henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.


c) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Analytiikkaevästeitä käytetään sivustomme ja sen sisällön laadun parantamiseen. Käyttämällä analytiikkaevästeitä saamme tietoa siitä, miten sivustoamme käytetään, ja voimme optimoida tarjoamaamme palvelua jatkuvasti.

Näihin tarkoituksiin sisältyy myös oikeutettu etumme käsitellä henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla.


d) Säilytysaika sekä tiedonkeruun vastustaminen ja tietojen poistaminen

Evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja lähetetään verkkosivustollemme. Siksi sinä voit käyttäjänä päättää evästeiden käytöstä. Muuttamalla selaimesi asetuksia voit kieltää evästeiden lähettämisen tai rajoittaa sitä. Aiemmin tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Se voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos sivustomme evästeet otetaan pois käytöstä, kaikkia sivustomme toimintoja ei välttämättä pysty enää käyttämään täysimääräisesti.

Google Analyticsin käyttö

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc.:n (”Google”) tarjoama web-analytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä eli tietokoneellesi tallentuvia tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivuston käyttöäsi on mahdollista analysoida. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja niitä säilytetään siellä. Tällä verkkosivustolla on kuitenkin käytössä IP-osoitteiden anonymisointi, joten Google säilyttää IP-osoitettasi lyhennetyssä muodossa, jos käytät sivustoa Euroopan unionista tai Euroopan talousalueelta. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä.

Google käyttää näitä tietoja tämän sivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen sivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston liikenteestä ja tarjotakseen sivuston ylläpitäjälle muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivuston liikenteeseen ja internetin käyttöön. IP-osoitetta, jonka selaimesi välittää Google Analyticsin kautta, ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit kieltää evästeiden tallentamisen muokkaamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan kuitenkin, että tällöin et voi käyttää kaikkia sivuston toimintoja täysimääräisesti.

Voit myös estää evästeiden tuottamien tietojen ja sivuston käyttöösi yhdistettävien tietojen (myös IP-osoitteesi) keräämisen ja lähettämisen Googlelle sekä Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimeesi lisäosan seuraavan linkin kautta: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Lisätietoja Googlen käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöstä on osoitteissa www.google.com/analytics/terms/de.html ja

https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google DoubleClick (Floodlights)

Tällä verkkosivustolla käytetään Google DoubleClick (Floodlights) -evästeitä. Doubleclick on yrityksen Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tarjoama palvelu. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeitä käytetään tämän verkkosivuston ylläpitäjän tuotteiden mainostamiseen (uudelleenkohdentaminen). Myöhempänä ajankohtana mainoksia (esim. mainospalkkeja, tekstiä ja kuvia sisältäviä mainoksia tai videoita) saatetaan näyttää käyttäjille muilla verkkosivustoilla. Selaimellesi osoitetaan pseudonymisoitu tunniste (ID). Kaikki tiedot tallennetaan anonyymisti, niin ettei tietyistä henkilöistä voida tehdä johtopäätöksiä. Käyttäjät voivat estää uudelleenkohdentamisen muuttamalla mainosvalintojaan Googlen uudelleenmarkkinointiin liittyvien tagien osalta. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön käyttämällä Network Advertising Initiative -aloitteen estosivua.

Rekisteröinti verkkosivustolla

Jos rekisteröidyt verkkosivustollamme hyödyntääksesi personoituja palveluita, sinulta kerätään henkilötietoja. Tällaisia ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joita käytetään yhteydenottoon ja viestintään.

Rekisteröityminen mahdollistaa pääsyn palveluihin ja sisältöihin, jotka ovat ainoastaan rekisteröityneiden käyttäjien saatavilla. Tarvittaessa rekisteröityneillä käyttäjillä on mahdollisuus milloin tahansa muuttaa tai poistaa rekisteröitymisen yhteydessä antamiaan tietoja. Pyynnöstä tietenkin ilmoitamme sinulle, mitä henkilötietojasi olemme keränneet ja tallentaneet. Lisäksi oikaisemme tai poistamme tietoja pyynnöstä, jos meillä ei ole lakisääteistä velvoitetta säilyttää niitä. Voit käyttää tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuja yhteystietoja, jos sinulla on kysyttävää tai haluat oikaista tai poistaa tietojasi. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Keräämme rekisteröitymisprosessin aikana seuraavat tiedot:

(1) käyttäjän IP-osoite
(2) rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika
(3) rekisteröitymisasiakirjan sisältö
(4) käyttäjän suostumus edellä mainittujen tietojen käsittelyyn.

Yhteydenottolomake ja sähköposti

Henkilötietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustollamme on yhteydenottolomake, jonka avulla voidaan ottaa yhteyttä sähköisesti. Jos käyttäjä hyödyntää tätä vaihtoehtoa, lomakkeelle syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Tällaisia tietoja ovat

 • puhuttelu
 • sukunimi
 • yritys
 • maa
 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • kommentti.

Lähetysprosessin aikana sinulta pyydetään suostumus henkilötietojesi käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä ilmoittamaamme sähköpostiosoitteeseen. Tässä tapauksessa sähköpostin mukana tulevat käyttäjän henkilötiedot tallentuvat järjestelmäämme.

Näitä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille tässä yhteydessä. Tietoja käytetään ainoastaan keskustelun käsittelyä varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a alakohta, jos käsittelyyn on saatu käyttäjältä suostumus.

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä välittyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta. Jos lähetät meille sähköpostia tehdäksesi meidän kanssamme sopimuksen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta b alakohta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Yhteydenottolomakkeella olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ainoastaan yhteyden ottaminen. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, tällöin muodostuu myös henkilötietojen käsittelyyn tarvittava oikeutettu etu.

Lähetysprosessin aikana käsiteltävien muiden henkilötietojen tarkoituksena on ehkäistä yhteydenottolomakkeen väärinkäyttöä ja varmistaa tietojärjestelmiemme turvallisuus.

Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Yhteydenottolomakkeella ja sähköpostilla lähetettyjen henkilötietojen tapauksessa tämä tapahtuu silloin, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on saatettu päätökseen. Keskustelu on päättynyt, kun olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että kyseinen asia on ratkaistu lopullisesti.

Mahdolliset muut lähetysprosessin yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan seitsemän vuorokauden jälkeen.

Tiedonkeruun vastustaminen ja tietojen poistaminen

Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Meihin sähköpostilla yhteyttä ottanut käyttäjä voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa säilyttämistä. Tällöin keskustelua ei enää voida jatkaa. Kaikki henkilötiedot, jotka on tallennettu yhteydenoton yhteydessä, poistetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Seuraavassa luettelossa mainitaan kaikki yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvat rekisteröidyn oikeudet. Luettelossa ei mainita oikeuksia, jotka eivät ole olennaisia verkkosivuston kannalta. Tässä tapauksessa luetteloa voidaan lyhentää. Jos henkilötietojasi käsitellään, olet yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet suhteessa rekisterinpitäjään:

 1. oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista
 2. oikeus saada tieto käsiteltävistä henkilötietoryhmistä
 3. oikeus saada tieto vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille henkilötietojasi on luovutettu tai luovutetaan
 4. oikeus saada tieto henkilötietojesi suunnitellusta säilytysajasta tai, jos sen tarkka määrittäminen ei ole mahdollista, säilytysajan määrittämiskriteereistä
 5. oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä
 6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 7. oikeus saada tieto henkilötietojen alkuperästä, jos niitä ei ole saatu rekisteröidyltä
 8. oikeus saada tieto automaattisen päätöksenteon, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin, olemassaolosta sekä – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyydestä ja mahdollisista seurauksista rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus pyytää tieto siitä, siirretäänkö henkilötietojasi kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin tehdään, sinulla on oikeus saada ilmoitus yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklassa tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Tätä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa siltä osin kuin se todennäköisesti estää tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti ja kyseinen rajoitus on tarpeen tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamiseksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ja/tai täydentää käsittelemiään henkilötietojasi, jos ne ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Rekisterinpitäjän tulee oikaista tiedot välittömästi. Oikeuttasi tietojen oikaisemiseen voidaan rajoittaa siltä osin kuin se todennäköisesti estää tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti ja kyseinen rajoitus on tarpeen tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 1. Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 2. Käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä itse oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 4. Vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä vielä ole selvää, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa – säilyttämistä lukuun ottamatta – käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, rekisterinpitäjän on tehtävä sinulle ilmoitus ennen kuin rajoitus poistetaan.

Oikeuttasi käsittelyn rajoittamiseen voidaan rajoittaa siltä osin kuin se todennäköisesti estää tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti ja kyseinen rajoitus on tarpeen tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamiseksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Velvollisuus poistaa henkilötiedot

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot välittömästi, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa ne välittömästi, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 1. Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 2. Peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 3. Vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole perusteltua syytä 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
 4. Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 5. Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 6. Henkilötietosi on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisen yhteydessä.

Henkilötietojen siirrot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja sillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet rekisteröitynä pyytänyt poistamaan kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

Poikkeukset

Edellä olevaa oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen

 1. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
 2. rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi
 3. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
 4. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos a kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti
 5. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus saada tietoa

Jos olet käyttänyt oikeuttasi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietoja tai rajoittamaan niiden käsittelyä, rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietojasi on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto näistä vastaanottajista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos

 1. käsittely perustuu suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
 2. käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät tätä oikeuttasi, sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, sekä näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, ja sama koskee profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palveluiden käyttämisen yhteydessä – ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään – voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

Sinulla on myös oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä vastustamisoikeutta voidaan rajoittaa siltä osin kuin se todennäköisesti estää tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti ja kyseinen rajoitus on tarpeen tutkimustarkoitusten tai tilastollisten tarkoitusten saavuttamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös

(1) on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
(2) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimet sinun oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi, tai
(3) perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.       

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimet sinun oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi on toteutettu.

Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimet sinun oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, työskentelet tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta. http://ec.europa.eu/consumers/odr/